Masterclass Executieve functies bij CP

de invloed op het leren & gedrag

Datum: vrijdag 21 januari 2022 van 09:30 – 16:30 uur
Locatie: Radboudumc Experience Center Nijmegen

De Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) organiseert op vrijdag 21 januari een masterclass over executieve functies bij kinderen met CP. Deze masterclass is bedoeld voor paramedici uit de eerste en tweede lijn, leerkrachten, gedragskundigen en revalidatieartsen. Het is van belang dat binnen het (regulier) onderwijs rekening wordt gehouden met het feit dat bij kinderen met CP naast fysieke problemen, ook regelmatig problemen in de executieve functies, leren en verwerking van prikkels en afwijkend gedrag voorkomen. Dit vraagt begrip en aanpassing van de omgeving en het onderwijs om de kinderen te begeleiden. Middels deze masterclass willen we een theoretisch kader schetsen van de bovengenoemde onderwerpen ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. Ook krijgt u tips hoe u de kinderen kunt stimuleren en begeleiden.

Voor meer info zie https://us3.campaign-archive.com/?e=test_email&u=fce67ea45d2705ea1f2aa78b9&id=1111a05121

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *