Ga naar inhoud

Dutch Academy of Childhood disability

De Dutch Academy of Childhood Disability (DACD) bevordert de integratie en samenwerking van verschillende disciplines rondom de behandeling en begeleiding van kinderen met beperkingen en hun gezinnen: artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, diëtisten, onderwijskundigen, creatief therapeuten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van kinderen. We organiseren een jaarlijks interdisciplinair congres met aansprekende en actuele thema’s binnen de kinderrevalidatie en het onderwijs.

Veel informatieuitwisseling vindt ook plaats via LinkedIn.

Nieuws

Masterclass Executieve functies bij CP

de invloed op het leren & gedrag Datum: vrijdag 21 januari 2022 van 09:30 – 16:30 uurLocatie: Radboudumc Experience Center Nijmegen De Vereniging Docenten Kinderneurorevalidatie (VDKNR) organiseert op vrijdag 21 januari een masterclass over executieve functies bij kinderen met CP. Deze masterclass is bedoeld voor paramedici uit de eerste en tweede lijn, leerkrachten, gedragskundigen en revalidatieartsen. Het is van belang dat binnen het (regulier) onderwijs rekening wordt gehouden met het feit dat bij kinderen met CP naast fysieke problemen, ook …
Lees verder

Uitnodiging DACD symposium

De inschrijvingen voor het symposium van de Dutch Academy of Childhood Disability: Revalidatie of stimulatie? Sámen voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) zijn geopend. Datum 15 oktober. Meer info en inschrijven via deze link

EACD Europe 2021

Het jaarlijkse EACD congres vindt dit jaar digitaal plaats gedurende 4 opeenvolgende donderdagen. Aan de hand van vier thema’s worden de belangrijkste wetenschappelijke inzichten gedeeld. Deze thema’s zijn: Childhood Disability in the era of COVID-19 (20 mei), User-Professional Partnership (27 mei), Global Partnerships: opportunities and challenges (3 juni) en ‘The future of Childhood Disability’ (10 juni). Op de website van de EACD staat alle informatie.
Terug naar boven