Ga naar inhoud

Dutch Academy of Childhood disability

De Dutch Academy of Childhood Disability (DACD) bevordert de integratie en samenwerking van verschillende disciplines rondom de behandeling en begeleiding van kinderen met beperkingen en hun gezinnen: artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, psychologen, diëtisten, onderwijskundigen, creatief therapeuten, verpleegkundigen en vertegenwoordigers van kinderen. We organiseren een jaarlijks interdisciplinair congres met aansprekende en actuele thema’s binnen de kinderrevalidatie en het onderwijs.

Veel informatieuitwisseling vindt ook plaats via LinkedIn.

Nieuws

EACD Europe 2021

3 maart 2021
/
Geen reacties
Het jaarlijkse EACD congres vindt dit jaar digitaal plaats gedurende 4 opeenvolgende donderdagen. Aan de hand van vier thema’s worden de belangrijkste wetenschappelijke inzichten gedeeld. Deze thema’s zijn: Childhood Disability in the era of COVID-19 (20 mei), User-Professional Partnership (27 mei), Global Partnerships: opportunities and challenges (3 juni) en ‘The future of Childhood Disability’ (10 juni). Op de website van de EACD staat alle informatie.

Save the Date: vrijdag 15 oktober DACD symposium 2021

3 maart 2021
/
Geen reacties
Op vrijdag 15 oktober 2021 zal het DACD congres plaatsvinden. Als de coronaregels het toelaten zullen we jullie welkom heten op dit fysieke congres met als thema “Samen voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen: revalidatie of stimulatie?” Vanuit verschillende oogpunten wordt de zorg voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen belicht. Het programma volgt nog, maar houd deze datum alvast vrij in uw agenda!

Nieuw logo en website

3 maart 2021
/
Geen reacties
Het afgelopen jaar zijn er enkele wisselingen in het bestuur van de DACD geweest. Tevens was de website weer aan wat vernieuwing toe. Bij deze presenteren wij u het nieuwe logo en de nieuwe website van de Dutch Academy for Childhood Disability. Middels deze nieuwe website willen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de DACD.

Terug naar boven