Ga naar inhoud

Projecten

De DACD steunt projecten waarbij de interdisciplinaire samenwerking rondom de zorg voor kinderen met een beperking en hun gezinnen wordt verbeterd.

COVID-survey

In 2020 deed de DACD een survey onder haar leden naar de gevolgen van de COVID maatregelen voor kinderen met een beperking. De resultaten van deze survey zijn als volgt te vinden:
  • Alsem, M.W., Berkhout, J.J. and Buizer, A.I. (2020), Therapy needs and possibilities in paediatric rehabilitation during the COVID‐19 lockdown in the Netherlands. Child Care Health Dev. doi: 1111/cch.12797
  • Berkhout JJ, Alsem MW, Buizer AI, Kinderrevalidatie in COVID-tijd. Ned. Tijdschr. Revalidatiegeneekunde. Sept 2020, 4
  • Johannes Verheijden, Hester Rippen, Mattijs Alsem, Annemieke Buizer. COVID-19 pandemie voor kinderen met zorgbehoeften en hun gezinnen: Geen kinderspel. www.kindenzorg.nl
De EACD bundelde alle nationale surveys die zijn gedaan tot een Europees Rapport, dat te vinden is op EACD COVID-19 SURVEYS REPORT | EACD Education Tijdens de wereld CP dag organiseerde de IAACD een luister-en-deel sessie. Tijdens deze sessie verzorgde Joris Berkhout een praatje over de resultaten van onze survey.

Link naar sessies: Listening and Sharing sessions for World CP Day
Direct naar de sessie op youtube: Netherlands L&S

Netwerk Family Integrated Care

Vanuit diverse zorgprofessionals en onderzoekers wordt in Nederland onderzoek gedaan naar hoe we het beste kunnen samenwerken met kinderen, ouders en gezinnen in de zorg. Om kennisuitwisseling te faciliteren is het Netwerk Family Integrated Care opgericht. Zie ook de website www.netwerkfamilyintegratedcare.nl. Leden van het netwerk komen geregeld (digitaal) bijeen om hun projecten te delen, ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen. Meer informatie kun je opvragen via de mail.

IAACD Listening and Sharing Sessions

Vanuit de IAACD worden jaarlijks listening and sharing sessions georganiseerd op wereld CP dag. Alle sessies zijn hier terug te kijken.

De Nederlandse sessie vind je hier: https://youtu.be/D3ZLQoZYcQM

Terug naar boven